Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Administrowania Funduszami Unijnymi : Rekrutacja
Podyplomowe Studia Administrowania Funduszami Unijnymi
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 

​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

REKRUTACJA ONLINE

Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Anita Krzymicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Zarządzania i Finansów
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z sekretarzem studiów. 

Wymagane dokumenty:
Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenia, stwierdzającego uprawnia dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie Kandydat możne uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH, na podstawie osobiście złożonych dokumentów. Informacje dotyczące nostryfikacji dyplomu znajdują się na stronie Działu.
 

 czesne

 

​​Opłata za całość studiów wynosi 6700 zł (przy płatności w jednej racie termin wniesienia opłaty za studia: do 30.09.2019r.;  istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 4000 zł – do 30.09.2019r., druga rata w wysokości 2 700 zł – płatna do 31.12.2019r. Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.
Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

Czesne obejmuje koszty materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów (w języku polskim).

Numer konta

Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

 

 Warunki ukończenia

 
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, napisanie pracy końcowej oraz jej obrona.

Absolwenci studiów po ich zakończeniu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w SGH.

Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie administrowania funduszami.