Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego” : Program
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

 

Bloki i tematy zajęć

Liczba godzin

Wykładowca

 

Wykład inauguracyjny

1

 

I

Podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego

73

 

1.

Finanse samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych

6

dr hab. Agnieszka Alińska

2.

Podstawy techniki legislacyjnej

5

dr Dariusz Korpetta

3.

 Prawo budżetowe samorządu terytorialnego

8

dr Czesława Rudzka-Lorentz

4.

Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego w teorii i praktyce

8

dr hab. Paweł Felis

3.

Rachunkowości budżetowa. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

16

dr hab. Ewa Hellich

6.

Prawo zamówień publicznych a gospodarka finansowa JST

4

dr Cieślak Rafał

7.

Wybrane problemy pomocy publicznej

4

dr Michał Bitner

8.

Nadzór nad finansami JST. Kontrola zarządcza i audyt

4

dr Arkadiusz Babczuk

7.

Dyscyplina finansów publicznych w praktyce

6

dr Arkadiusz Babczuk

8.

Prawne ograniczenia zadłużania się oraz postępowanie naprawcze w JST

6

dr Arkadiusz Babczuk

9.

Mienie komunalne i dochody z jego tytułu.

6

dr Arkadiusz Babczuk

II

 Organizacja pracy zespołowej

12

 

1

Kierowanie ludźmi w zespole

8

dr Eleonora Ludwiczyńska-Kuczmera

3.

Zarządzanie czasem (time management) kierownika zespołu

4

dr Eleonora Ludwiczyńska-Kuczmera

III

Budżet i wieloletnia prognoza finansowa JST w praktyce

26

 

1

Przygotowanie uchwalanie i realizacja budżetu w praktyce.

8

dr Elzbieta Malinowska Misiąg

2.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w praktyce

4

dr Elzbieta Malinowska Misiąg

3

Budżet zadaniowy

4

dr Czesława Rudzka-Lorentz

4

Finansowanie i racjonalizacja wydatków bieżących – usługi publiczne

4

dr hab. Andrzej Gałazka

5

Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego – aspekt finansowy i rozwojowy

6

dr Jacek Sierak/prof. dr hab. Krzysztof Jarosiński

IV

Finansowanie projektów unijnych

28

 

1.

Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji samorządowych

8

prof. dr hab. Jacek Szlachta

 

Ocena efektywności i finansowanie projektu inwestycyjnego w praktyce – warsztaty

12

dr Jacek Sierak

3.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego – warsztaty

4

dr Remigiusz Górniak

4.

Rozliczanie projektów unijnych. Archiwizacji dokumentacji przetargowej i księgowej

4

dr Remigiusz Górniak

V

Zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego

46

 

1.

Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego

8

prof. dr hab. Beata Filipiak

2.

Analiza wskaźnikowa gospodarki budżetowej JST

4

prof. dr hab. Beata Filipiak

3.

Wieloletnie planowanie i prognozowanie budżetu – warsztaty

10

dr Jacek Sierak

4.

 Wieloletni Plan Inwestycyjny – warsztaty

6

dr Jacek Sierak

5.

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem działalności JST

4

dr Marcin Kawiński

6.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa komunalnego

6

dr hab. Agnieszka Cenkier

 

Równowaga budżetowa. Zarządzanie długiem. Analiza ryzyka

8

dr Michał Bitner

VI

Wybrane bieżące problemy finansów samorządowych

18

 

1.

Podatek VAT w działalności samorządu terytorialnego

4

dr Zdzisław Modzelewski

2.

Gospodarka odpadami komunalnymi a finanse JST

2

dr Marek Goleń

3.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankami i instytucjami finansowymi

4

zaproszony przedstawiciel instytucji finansowej współpracującej z JST

4.

Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania w działalności samorządu terytorialnego

4

dr hab. Agnieszka Alińska

4.

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji samorządu terytorialnego

4

dr Michał Bitner

IX

 Seminarium dyplomowe

dr Jacek Sierak

IX

RAZEM

208