Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Bankowości Inwestycyjnej : Program
Podyplomowe Studia Bankowości Inwestycyjnej
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

PODYPLOMOWE  STUDIA  BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ
w roku akademickim 2019/2020: semestr zimowy i letni


Bloki tematyczne:

BLOK I BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA – podstawy (6 godzin)
dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski

• Uregulowanie prawne bankowości inwestycyjnej
• Podmioty świadczące usługi bankowości inwestycyjnej
• Organizacja banku inwestycyjnego

BLOK II CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW BANKOWOŚCI  INWESTYCYJEJ (24 godziny)
dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski, dr Michał Konopczak

• Akcje (w tym proces IPO, subemisja i bookbuilding)
• Obligacje
• Kontrakty terminowe
• Opcje
• Swap
• CDS

BLOK III RYNEK FOREX I RYNEK COMMODITIES (28 godzin) 
dr Carlos Lenczewski, mgr Grzegorz Maliszewski, mgr Dorota Sierakowska

• Czynniki makroekonomiczne wpływające na kursy walut i ceny towarów
• Charakterystyka rynku FOREX 
• Podstawowe pary walutowe 
• Treasury – organizacja, produkty i współpraca z klientami korporacyjnymi 
• Charakterystyka rynku towarów  
• Omówienie wybranych elementów rynku towarów (rynek energii, produktów rolnych, produktów pochodzenia zwierzęcego i metali)  


BLOK IV INWESTYCJE ALTERNATYWNE (16 godzin)
dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski, mgr Marcin Piwecki, mgr Jarosław Buss

• Wprowadzenie do inwestycji alternatywnych 
Rynek dzieł sztuki (art banking) 
• Rynek win inwestycyjnych (wine banking) 
• Rynek whisky inwestycyjnej 


BLOK V PRIVATE BANKING I WEALTH MANAGEMENT (20 godzin)
mgr Małgorzata Anczewska, mgr Karol Matczak, mgr Michał Parkowski

• Usługa PVB i WM w bankowości inwestycyjnej – wprowadzenie.
Charakterystyka wybranych usług w private banking i wealth management
• Doradztwo inwestycyjne – modele stosowane w doradztwie inwestycyjnym
• Produkty inwestycyjne – rynek polski i rynki zagraniczne
• Optymalizacja podatkowa i transfer międzypokoleniowy 


BLOK VI METODY INWESTOWANIA NA RYNKACH FINANSOWYCH  I OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA (52 godziny)
dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski, dr Tomasz Filipiak

• Analiza fundamentalna
• Analiza techniczna
• Teoria portfelowa
• Teoria chaosu i fraktali na rynkach finansowych
• Algotrading
• Finanse behawioralne

BLOK VII  FUNDUSZE INWESTYCYJNE I USŁUGI ASSET MANAGEMENT (32 godziny) 
dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski, mgr Jarosław Antonik, mgr Paweł Cymcyk, mgr Adam Ruciński, mgr Marek Zuber​

• Usługa asset management i podział funduszy inwestycyjnych
• Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
• Asset management  
• Asset management w TFI i OFE 

BLOK VIII  RYNEK FUZJI I PRZEJĘĆ (8 godzin)
dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski, mgr Adam Ruciński

• Motywy fuzji i przejęć
• Rynek wykupów lewarowanych
• Efekt synergii
• Fundusze venture capital i private equity

BLOK IX RYZYKO NA RYNKACH FINANSOWYCH I METODY JEGO OGRANICZANIA (12 godzin)
dr Michał Konopczak, dr Jacek Tomaszewski

• Miary ryzyka na rynku finansowym
• Hedging

Seminarium 4 godziny
Razem 196 godzin.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany do 6 godzin w każdym z bloków