Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych : Program
Podyplomowe Studia Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
 1. Podstawy zarządzanie wartością firmy
 2. Wprowadzenie do Business Intelligence (BI) w kontekście zarządzania wartością firmy
 3. Budowanie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem metod analitycznych
 4. Wprowadzenie i podstawy projektowania hurtowni danych
 5. Zajęcia laboratoryjne w zakresie On-line Analytical Processing
 6. Podstawy statystyki dla menedżerów:  analiza dyskryminacyjna, korelacja, podstawowy testów statystycznych, metody nieparametryczne
 7. Wprowadzenie do eksploracji danych (wprowadzenie, modele data minnig, drzewa klasyfikacyjne i regresji, sieci neuronowe, reguły indukcyjne, walidacja i interpretacja modeli data mining)
 8. Zastosowania biznesowe technik eksploracji danych, analiza koszyka zakupów (market basket analysis), analiza sekwencji, analiza migracji klientów (churn analysis), wykrywanie nadużyć (fraud detection), profilowanie klientów (m.in. cross-selling i up-selling, direct maeketing, badania segmentacyjne)
 9. Zajęcia laboratoryjne w zakresie metod eksploracji danych
 10. Ekonometryczne metody prognozowania
 11. Modele wczesnego ostrzegania w biznesie
 12. Analityczny CRM (segmentacja klientów, analiza "churn" i "fraud", zarządzanie kampaniami marketingowymi, architektura systemu CRM, elementy metodyki projektów analitycznych)
 13. Wybrane zastosowania analityczne (elastyczność cenowa, przewidywanie zachowania klientów, segmentacja produktów i ich analiza w celu efektywnego zarządzania asortymentem, credit scoring).
 14. Wprowadzenie do zrównoważonej karty wyników (Balanced Score Card)
 15. Analizy Controlingowe z wykorzystaniem metod BI
 16. Wspomaganie decyzji w zakresie analizy sprzedaży i logistyki (analiza sprzedaży: wolumen, cena, mix produktowy, analiza sezonowości, benchmarking, analiza rentowności, badanie wpływu akcji promocyjnych)
 17. Analiza inwestycyjna projektów BI
 18. Zarządzanie projektami informatycznymi i zarządzanie zmianą
 19. Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie
 20. Podstawy zarządzanie wiedzą
 21. Metody Sztucznej Inteligencji w biznesie
 22. Analiza Sieci Społecznych i jej zastosowania biznesowe
 23. Big Data w zastosowaniach biznesowych
 24. Systemy Informacji Strategicznej , web mining, trendy rozwojowe i rynek BI