Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Instytucje Finansowe i Nowe Technologie” : Wykładowcy
Podyplomowe Studia „Instytucje Finansowe i Nowe Technologie”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Wykładowcy PS Instytucje Finansowe i Nowe Technologie
 
 
Prof. Maria Aluchna – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH i Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami Usługami przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH.
Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania strategicznego. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst (pobyt na Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (pobyt na Columbia University), Soros Foundation, Volkswagen Foundation i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stażystka London Metropolitan Business School oraz Sydney University School of Business. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi z nadzoru korporacyjnego, odpowiedzialnego zarządzania i zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach MBA, podyplomowych, doktoranckich, magisterskich, licencjackich oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Opiekun akademicki grup studentów SGH na międzynarodowe konkursy zarządzania (case competition) oraz wykładowca Summer University Warsaw SGH Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña.
Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), International Corporate Governance Society (ICGS), Finance Watch, European Academy of Management (EURAM), Academy of International Business (AIB), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz kolegiów redakcyjnych w czasopismach “International Journal of Corporate Social Responsibility”, „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji i e-Mentor. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Polish Corporate Governance, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych), współautorka monografii Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, redaktorka dwóch monografii w języku angielskim (Transforming Governance (wyd. Gower) oraz Dynamics of Corporate Social Responsibility (wyd. Springer), współredaktorka książki Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Ekspert Ministerstwa Rozwoju do oceny wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentna Gospodarka 2016–2020. Współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego.
 
Mgr Jarosław Dutko - absolwent wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, bronił pracę dyplomową z Bankowości inwestycyjnej w Polsce. Praktyk rynku kapitałowego, pracował jako makler w Polsce i Wielkiej Brytanii przy transakcjach pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw finansowo-technologicznych, ostatnio dla m.in.: Idea Bank, Dotpay oraz MCI Capital. Edukację kontynuował na SGH poprzez studia MBA, program organizowany wraz z Carlson School of Management, University of Minnesota. Zdobył tytuł CFA, międzynarodową kwalifikację dla analityków finansowych. W 2016 ukończył studia doktoranckie na kierunku Finanse organizowane przez Kolegium Zarządzania i Finansów. Obecnie wspiera przedsiębiorców Fin Tech w akceleratorach takich jak program Alior Banku i Speedup zwany Huge Thing oraz Warsaw Booster sponsorowany przez m.in. m.st. Warszawa i Citi Handlowy. Zainteresowania naukowe obejmują: badanie i rozwój innowacji w instytucjach finansowych, w tym dostępnych metod ich inkubowania, akceleracji oraz finansowania.
 
Dr Michał Hucał – aktualnie członek zarządu Nationale Nederlanden, odpowiedzialny za rozwój biznesu, marketing i PR oraz sprzedaż w kanale bancassurance i affinity; wcześniej przez kilkanaście lat pracował w bankowości (w Banku BPH, ING Bank Śląski i Alior Banku, w tym jako jego wiceprezes); magister prawa UW, magister i doktor nauk teologicznych ChAT, absolwent programów executive education na Harvard Business School i London School of Economics.
 
Dr Maciej Gawroński – partner zarządzający w Gawroński & Partners s.k.a., prezes zarządu Good Data Protection Standard Sp. z o.o. Autorytet prawa ochrony danych, IT, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego.
Pomysłodawca zasad Ogólnego Rozporządzenia EU o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dotyczących podprzetwarzania danych (RODO 28.2, 28.4). Uczestnik prac nad zasadami przenoszalności danych (RODO 20). 
Konsultant Grupy Roboczej Art. 29, ekspert Komisji Europejskiej ds kontraktów cloud computingowych (co-liderem prac nad przenoszalnością danych). Rekomendowany ekspert Rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 w kategorii Technologia, Media i Telekomunikacja
Reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT). Reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też oczywiście przed polskimi sądami powszechnymi. Doradza, publikuje i wykłada na temat ochrony danych i RODO, IT, cloud computingu, cyberbezpieczeństwa, e-commerce, własności intelektualnej, sektora finansowego.
Przed otwarciem Gawroński & Partners założyciel polskiego biura Bird & Bird, którym zarządzał przez osiem lat.

Dr Marcin Kawiński – adiunkt w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych. Przez wiele lat pracował w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, zasiadał również w Steering Committee sieci instytucji polubownego rozstrzygania sporów przy Komisji Europejskiej FIN-NET. Był członkiem forum ekspertów usług finansowych przy Komisji Europejskiej FIN-USE. Obecnie zasiada w Financial Services User Group przy Komisji Europejskiej, jest również członkiem Insurance and Reinsurance Stakeholder Group oraz Occupational Pension Stakeholder Group przy Europejskim Nadzorze Ubezpieczeniowym i Emerytalnym (EIOPA).

Dr Marzanna Lament – doktor nauk ekonomicznych w zakresie finanse ubezpieczeń gospodarczych. Pracownik Katedry Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Zajmuje się zagadnieniami  rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, a także szkolenia zewnętrzne dla zakładów ubezpieczeń. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym współautorka podręczników: „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń” oraz „Rachunkowość ubezpieczeniowa”. Główne zainteresowania badawcze obejmują: wypłacalność zakładów ubezpieczeń, system informacyjny rachunkowości zakładów ubezpieczeń, społeczne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych, raportowanie informacji niefinansowych.

Dr Michał Macierzyński – doktor nauk ekonomicznych, zastępca dyrektora Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej, odpowiedzialny za Bankowość Mobilną w PKO Banku Polskim. Poprzednio dyrektor Biura Innowacji. W PKO odpowiadał m.in. za rewitalizację Szkolnych Kas Oszczędności oraz wprowadzenie na rynek pierwszego (i jak dotąd jedynego) w Polsce konta dla dzieci poniżej lat 13 oraz karty pre-paid dla dzieci (oferta PKO Junior). Był adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezes Fundacji InternetPR. Do maja 2010 analityk w firmie Bankier.pl SA, członek zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny wortalu finansowego PRNews.pl i Przeglądu Finansowego Bankier.pl.
Laureat Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka w 2007 roku. Dziennikarz Roku 2008 wg Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy ZBP. Autor książki "Public relations w bankach wirtualnych".
 
Dr Maciej Majewski – prezes zarządu, Pentacomp S.A. Maciej Majewski posiada 30 lat doświadczenia zdobytego na kilku kontynentach. Zarządzał przedsięwzięciami w takich dziedzinach jak: scalanie organizacji po przejęciach i połączeniach, reorganizacja i transformacja dużych instytucji. Przez wiele lat pracował w firmach doradczych. Wcześniej pracując za granicą u producentów wysokich technologii IT współtworzył rozwiązania bazodanowe oraz zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu. Pracował przede wszystkim w sektorach bankowości, ubezpieczeń oraz sprzedaży detalicznej. Obecnie kierując firmą specjalizującą się w projektowaniu i wdrożeniu złożonych rozwiązań informatycznych w coraz większym stopniu korzysta z technologii i metod związanych z dziedziną Big Data. Często podejmuje zadania jako niezależny ekspert zarządzania. Jest wykładowcą współpracującym ze Szkołą Główną Handlową i Gdańską Akademią Bankową.
 
Mec. Katarzyna Marczyńska – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, radca prawny, Arbiter Bankowy od 2002 roku. Członek zespołów powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości do opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących rejestrów sądowych oraz postępowań naprawczych i upadłościowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, szkołach bankowych, m.in. Warszawskim Instytucie Bankowości, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów Sp. z o.o., Instytucie Prawa Bankowego z zakresu prawa bankowego, ochrony praw konsumentów i etyki, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów z zakresu prawa finansowego, postępowań cywilnych i ochrony praw konsumentów.
 
Prof. Rafał Mrówka – pracuje w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem i wykładowcą programu MBA-SGH oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – rozprawa habilitacyjna, nowe trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia open source i współpracy w wirtualnych społecznościach. Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma 15 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO – United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów. Więcej informacji: http://akson.sgh.waw.pl/~rmrowka/
 
Dr Agnieszka K. Nowak – absolwentka SGH, Wydziału Finansów i Statystyki. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy (praca w Katedrze Bankowości, Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych a od maja 2013 r. – w Instytucie Finansów SGH), autorka publikacji (z zakresu controllingu bankowego, ryzyka bankowego, zarządzania bankiem oraz edukacji finansowej), a także bankowiec–praktyk (praktyka i praca w instytucjach finansowych, w obszarze controllingu oraz zarządzania ryzykiem finansowym; członek rady nadzorczej biura maklerskiego, staże zagraniczne). Od wielu lat współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Zainteresowania naukowe: controlling, rachunek efektywności i monitorowanie ryzyka w instytucjach finansowych. W wolnych chwilach: podróże i książki.
 
Mgr Magdalena Skwarzec - Członek Zarządu Idea Bank nadzorującego obszar ryzyka i windykacji.
Jest absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Pani Magdalena od ponad 15 lat zajmuje się tematyka zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in jako menedżer w firmach doradczych (Ernst&Young, Deloitte) realizując i kierując projektami dla instytucji finansowych. W ostatnich latach była związana z Bankiem Ochrony Środowiska, w którym pełniła funkcje Dyrektora Ryzyka Finansowego, Dyrektora Polityki Kredytowej i Wyceny Aktywów oraz Dyrektora Zarządzającego nadzorującego pion ryzyka.

 
Wykładowcy z Katedry Zarządzania Projektami

Dr Maciej Meder – dyrektor zarządzający w warszawskim biurze zeb/. Od 14 lat związany z zeb/ – firmą konsultingową specjalizującej się w doradztwie dla instytucji finansowych. Był w zespole zakładającym i tworzącym od podstaw warszawskie biuro w 2000 roku. Od 2006 roku odpowiedzialny za rozwijanie działalności zeb/ w Polsce oraz na Ukrainie, obecnie zarządza polskim biurem zeb/. Zrealizował projekty dla grup bankowych o zasięgu europejskim, jak i wiodących instytucji finansowych na rynkach lokalnych z zakresu strategii, zarządzania finansowego, ryzyka oraz IT. Zarządzał dużymi programami oraz projektami w Polsce oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu (Niemcy), uzyskał tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej.