Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
 • Znaczenie i miejsce zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w strategii przedsiębiorstwa. Rola HR Business Partner.
 • Etapy procesu kadrowego - główne cele, zadania, wskaźniki efektywności i skuteczności.
 • Pożądane kompetencje i wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników działu kadr.
 • Pozyskiwanie personelu do pracy w dziale kadr – metody selekcji i weryfikacji kwalifikacji.
 • Okresowa ocena kompetencji i rezultatów pracy w dziale kadr.
 • Współpraca działu kadr z kadrą zarządzającą, kadrą kierowniczą i pracownikami.
 • Audyt i doskonalenie procesu kadrowego.
 • Dokumenty kadrowo-płacowe w zakresie wynagrodzeń, w tym akta osobowe
 • Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych
 • Prawo pracy
 • Obowiązki służy BHP w zakładzie pracy
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ZUS oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych
 • Zasiłki z ubezpieczeń społecznych
 • Obowiązkowe wpłaty i dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
 • Obowiązki podatkowe wynikające z wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilnych
 • Upadłość pracodawcy – uprawnienia pracowników
 • Negocjacje pracownicze
 • Zasady pracy w programie „Płatnik”