Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
 
dr Joanna Górska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, stały współpracownik Kolegium Nauk  o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert i praktyk w obszarze kadr, płac, benefitów i świadczeń pracowniczych z długoletnim doświadczeniem zawodowym. W ramach współpracy z SGH i UW promotor ponad 230 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych, współautor licznych publikacji z zakresu HR.

Kompetencje i doświadczenie zawodowe:
  • w obszarze HR w dużej organizacji (ponad 1800 zatrudnionych) z udziałem wszystkich interesariuszy, w tym działalność związana z doskonaleniem i rozwojem procesów oraz systemów HR, komunikacją wewnętrzną firmy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru HR oraz działań promocyjno-wizerunkowych firmy (m.in. komunikacja w projektach kadrowych),
  • praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania karierą i rozwojem pracowniczym (definiowanie kompetencji, ich ocena i doskonalenie, carrier coaching i planowanie sukcesji),
  • biegła znajomością przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych, a także praktyczna umiejętność pracy w programach kadrowo-płacowych oraz programie Płatnik.

dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prokurator.
Praca habilitacyjna mieściła się w ekonomii instytucjonalnej, a dotyczyła upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców w kryzysie (monografia habilitacyjna pt. Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza o propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2013). W jej poszukiwaniach naukowych od lat zajmuje się problematyką upadłości, sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie oraz systemem sankcji w prawie gospodarczym. W obszarze zainteresowań naukowych pozostaje także sprawność sądownictwa powszechnego.
Bierze także udział w projektach naukowo - badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów – grant Narodowe Centrum Nauki UMO-2013/09/B/HS4/03605, Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa NR 32771, Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce. Część III. KNOP/S15/01/15. Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce.
Od ponad 20 lat wykonuje zawód prokuratora, obecnie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
We zakresie nauk ekonomicznych prof. Aleksander Werner obronił w SGH pracę doktorską pt. „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a ochrona konkurencji”. Przewód habilitacyjny przeprowadzony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dotyczył prawa podatkowego (monografia habilitacyjna pt. „Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców dla ich roli w gospodarce, wyd. SGH, Warszawa 2013 r.).
Prof. Aleksander Werner jest zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH, gdzie od kilku prowadzi wykłady m.in. z prawa podatkowego, prawa ochrony konkurencji, prawa rynku kapitałowego oraz prawa gospodarczego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu swojej specjalizacji.
Od ponad 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego i jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Werner i Wspólnicy. Wcześniej Aleksander pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i zasiadał w samorządzie radców prawnych. Brał także udział w wielu projektach, w tym o charakterze międzynarodowym z zakresu m.in. sektora podatkowego, finansowego, pomocy państwa, infrastruktury energetycznej, górniczego i ochrony środowiska.