Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych : Rekrutacja, SP Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

REKRUTACJA ONLINE

Na każdą edycję przyjmowanych jest nie więcej niż 16 słuchaczy, co wynika z seminaryjnego charakteru prowadzonych zajęć.
Wymagane dokumenty:
 

 czesne

 

Opłata za całość studiów wynosi 5900 zł.  Program obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć. Przeciętny koszt jednej godziny zajęć wynosi zatem 29,50 zł.

Czesne płatne  jest jednorazowo, w dniach od 1.09.2019 r. do 15.09.2019 r., a w szczególnych przypadkach w dwóch jednakowych, semestralnych ratach:

  • I rata, w wysokości 2950 zł, płatna w  dniach od 1.09.2019 r. do 15.09.2019 r.,
  • II rata, w wysokości 2950 zł, płatna najpóźniej do 31.01.2020 r.,
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów w języku polskim.

Numer konta
Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

 

 Warunki ukończenia

 
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych wyników zaliczeń kolejnych przedmiotów , objętych planem zajęć.  Ocena, umieszczana na świadectwie ukończenia studiów, jest średnią arytmetyczną ważoną ocen cząstkowych (oceny z poszczególnych przedmiotów są ważone liczbą godzin zajęć tego przedmiotu).