Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych : Rekrutacja, SP Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

REKRUTACJA ONLINE

Na każdą edycję przyjmowanych jest nie więcej niż 16 słuchaczy, co wynika z seminaryjnego charakteru prowadzonych zajęć.
Wymagane dokumenty:
 

 czesne

 


Opłata za całość studiów wynosi 5 900 zł. Program obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć: 125 godzin w pierwszym semestrze oraz 75 godzin w semestrze drugim. Przeciętny koszt jednej godziny zajęć wynosi zatem 29,50 zł.
Czesne płatne jest jednorazowo, w dniach od 1.09.2020 r. do 15.09.2020 r., a w szczególnych przypadkach w dwóch semestralnych ratach:

  • I rata, w wysokości 125/200 x 5 900 zł, czyli 3 690 zł, płatna w dniach od 1.09.2020 r. do 15.09.2020 r.,
  • II rata, w wysokości 75/200 x 5 900 zł, czyli 2 210 zł, płatna najpóźniej do 31.01.2021 r.,
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studiów w języku polskim.


Numer konta do wpłaty generowany  jest indywidualnie dla każdego słuchacza po zarejestrowaniu się na daną edycję studiów w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych.

 

 Warunki ukończenia

 
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych wyników zaliczeń kolejnych przedmiotów , objętych planem zajęć.  Ocena, umieszczana na świadectwie ukończenia studiów, jest średnią arytmetyczną ważoną ocen cząstkowych (oceny z poszczególnych przedmiotów są ważone liczbą godzin zajęć tego przedmiotu).