Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym” : Program
Podyplomowe studia „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
WYKŁADY na Studiach Podyplomowych „Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym”
 1. Teoria podatków – aspekty krajowe, unijne i międzynarodowe (4h) - Prof. SGH dr hab. Feliks Grądalski,
 2. Wykładnia i źródła prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego (4h) – Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic,
 3. Zobowiązania podatkowe – analiza komparatystyczna (8h), m.in.:
  • Opinie zabezpieczające – wady i zalety dla przedsiębiorców (4h) - sNSA Jacek Brolik,
 4. Konstrukcja podatku PIT na tle krajowych i unijnych regulacji (10h):
  • Przedsiębiorstwo w spadku (2 h) – sNSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka,
  • Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę w aspekcie międzynarodowym (4h) – Joanna Świerzyńska – partner Deloitte,
  • Formy wynagradzania stosowane na współczesnym rynku pracy i ich charakterystyka. Problematyka opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w świetle najnowszego orzecznictwa. (4h) – Andrzej Marczak – partner KPMG,
 5. Konstrukcja podatku CIT na tle krajowych i unijnych regulacji (10h):
  • Podatek u źródła od przychodów transgranicznych (4h) – Małgorzata Dankowska – partner TPA,
  • Ulgi i dotacje – aspekty krajowe i międzynarodowe (4h) – Kiejstut Żagun – partner KPMG,
  • Ekonomiczna analiza prawa podatkowego (2h) – sNSA Prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski,
 6. Podatek VAT – analiza komparatystyczna (12h):
  • Opodatkowanie VAT samorządu terytorialnego (2h) – sNSA Roman Wiatrowski,
  • VAT – należyta staranność oraz zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań (praktyka polska i unijna) (4h) – Dorota Pokrop – partner EY,
  • Wiążące informacje stawkowe - nowa instytucja w podatku VAT (4h) - dr Beata Rogowska-Rajda – MF,
  • Wpływ nowych narzędzi uszczelniania systemu VAT na orzeczniczą doktrynę dobrej wiary (2h) – dr Tomasz Grzybowski – SGH,
 7. Unijne i międzynarodowe prawo podatkowe – zagadnienia ogólne (8h):
  • Unijne prawo podatkowe – aspekty wybrane (4h) – Prof. dr hab. Artur Nowak-Far – SGH,
  • Kapitał czy dług? Wybrane podatkowe i ekonomiczne aspekty finansowania transakcji (4h) – Łukasz Jaśkiewicz – partner EY,
 8. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – aktualne problemy (4h) – dr Dorota Jakubowska – PwC,
 9. Ekonomiczne aspekty podatkowe (4h) – Prof. dr hab. Janusz Kudła – UW,
 10. Zarządzanie ryzykiem podatkowym w ujęciu krajowym i międzynarodowym (4h) – dr Wojciech Sztuba – partner TPA,
 11. Wybrane aspekty opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ujęcie komparatystyczne (4h) – Prof. SGH dr hab. Aleksander Werner,
 12. Aspekty opodatkowania spółek osobowych w Polsce i w wybranych państwach UE (4h) – dr Piotr Karwat – SGH,
 13. Spółka z o.o. i spółka akcyjna – wybrane aspekty podatkowe w ujęciu krajowym i międzynarodowym (16h), m.in.:
  • Znaczenie cen transferowych w polityce podatkowej grup kapitałowych i organów podatkowych (4h) – Aneta Błażejewska-Gaczyńska – partner EY,
  • MDR jako wyzwanie dla doradców, rynku i MF – wybrane zagadnienia praktyczne (4h) – Jan Wasilewski - partner associate Deloitte,
  • Korekta cen transferowych (4h) – Jacek Bajger – partner KPMG,
 14. Podatki dochodowe – aktualna analiza krajowego orzecznictwa w świetle orzecznictwa TSUE (8h) – sNSA Tomasz Kolanowski i sNSA dr Krzysztof Winiarski,
 15. VAT i akcyza - aktualna analiza krajowego orzecznictwa w świetle orzecznictwa TSUE (8h):
  • Precedens w prawie podatkowym. Uwagi na tle koncepcji nadużycia prawa (4h) – sNSA Adam Bącal,
  • Wpływ wyroków TSUE na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie: momentu powstania obowiązku podatkowego, kwalifikowania podmiotów jako podatników VAT oraz stosowania zwolnień podatkowych (4h) - sNSA Roman Wiatrowski,
 16. Międzynarodowe planowanie podatkowe (BEPS; klauzule GAAR, SAAR, PPT) (4h) – Prof. SGH dr hab. Marcin Jamroży,
 17. Opodatkowanie krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych (4h):
  • Podatkowa grupa kapitałowa – podatnik jednego podatku – (2h) sNSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka;
  • Międzynarodowe grupy kapitałowe – (2h) Prof. SGH dr hab. Dominik J. Gajewski,
 18. Przekształcenia, fuzje i połączenia – aspekty podatkowe w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym (4h) – dr Sławomir Krempa – partner PwC,
 19. Ceny transferowe (8h):
  • Profit split (4h) – Iwona Georgijew – partner Deloitte,
  • Praktyczne aspekty stosowania metod szacowania cen transferowych (analiza ryzyka) (4h) – dr Monika Laskowska – partner PwC,
 20. Rynki kapitałowe – wybrane aspekty podatkowe (m.in. opodatkowanie kryptowalut, nowych technologii cyfrowych, tax exit) (8h), m.in.:
  • Opodatkowanie technologii blockchain. Wyzwania podatkowe dla nowych technologii cyfrowych (4h) – dr Filip Majdowski – z-ca dyr. MF,
 21. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania (CFC, raje podatkowe) (4h),
 22. Opodatkowanie instrumentów finansowych (hybrydowych) wykorzystywanych w obrocie transgranicznym (6h) – dr Marcin Chomiuk – partner PwC,
 23. Analityka podatkowa (analiza ryzyka podatkowego i eksploracja danych podatkowych) (4h) – dr Przemysław Krawczyk – MF,
 24. Rachunkowość podatkowa – aspekty krajowe na tle regulacji międzynarodowych (8h) – Prof. dr hab. Irena Olchowicz – SGH,
 25. Kontrola podatkowa – analiza komparatystyczna (8h):
  • Współdziałanie podatnika i administracji podatkowej. Monitoring horyzontalny w polskiej perspektywie (4h) – Michał Goj – partner EY,
  • Spór czy dialog – krajobraz kontrowersji podatkowych w Polsce (4h) – Jan Tokarski – partner PwC,
 26. Postępowanie karno skarbowe z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4h) – Marek Gizicki – partner Deloitte,
 27. Postępowanie egzekucyjne w administracji z perspektywy podmiotów krajowych i zagranicznych (4h) – sNSA dr Arkadiusz Cudak,
 28. Ordynacja podatkowa analiza komparatystyczna (8h) – Prof. dr hab. Leonard Etel - UwB i Prof. UwB dr hab. Rafał Dowgier,
 29. Postępowanie sądowo administracyjne z perspektywy krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych (8h) – sNSA Bogusław Dauter,
 30. Prawo celne w ujęciu krajowym, unijnymi międzynarodowym (6h) – Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz – SGH i Prof. SGH dr hab. Ewa Gwardzińska,
 31. Podatki od nieruchomości i PCC – kontrowersje podatkowe w kontekście optymalizacji (4h) – sNSA dr Stefan Babiarz,
 32. Warsztaty seminaryjne.
Program studiów obejmuje 204 godziny. Seminarium dyplomowe.
W ramach seminarium poruszane są problemy podejmowane na wykładach oraz inspirowane doświadczeniem studentów i wykładowców. Dyskutowane aspekty i analizowane zagadnienia stanowią inspirację dla tematyki prac dyplomowych. Seminarium prowadzone jest przez wykładowców SGH w małych grupach 10 osobowych. W programie przewidziano na seminarium 4 godziny.