Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dlaczego warto

 
Nowe wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 przynoszą nie tylko większą nominalnie kwotę środków unijnych do dyspozycji polskich regionów i przedsiębiorców, ale również nowe wyzwania związane z bardziej rygorystycznym przestrzeganiem zasad pomocowych oraz zmianą dotychczas istniejących reguł obowiązujących w latach 2007–2013. W konsekwencji zarówno dawcy pomocy, jak i beneficjenci wsparcia publicznego, czy to ze środków krajowych czy też unijnych, będą musieli nauczyć się nowych formuł współpracy. Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" stanowią doskonałą odpowiedź na to wyzwanie i wychodzą naprzeciw potrzebom rynku na specjalistyczne, pogłębione studia nad tą problematyką. Przedsiębiorstwa często korzystają z pomocy publicznej, choć czasami nie mają tego świadomości. Pojęcie to w prawie unijnym obejmuje bowiem nie tylko środki z budżetu centralnego czy lokalnego, ale, co jest szczególnie istotne w Polsce, z funduszy europejskich. W ostatnich dwóch latach Komisja Europejska przeprowadziła głęboką reformę zasad udzielania pomocy publicznej, istotnie zmieniając cele, jakie mogą być sfinansowane ze środków pomocy publicznej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, kwalifikowalność kosztów, intensywność wsparcia oraz pozostałe wymogi administracyjne. Program podyplomowych studiów "Pomocy publicznej" odpowiada na nowe wyzwania wynikające z przeprowadzonego unowocześnienia (modernizacji) zasad pomocy publicznej w kontekście wieloletnich ram finansowych 2014–2020.