Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Wiele polskich przedsiębiorstw jest beneficjentami pomocy publicznej. Ich liczba zdecydowanie wzrośnie w trakcie wdrażanie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Podobna sytuacja będzie na poziomie lokalnym i centralnym wśród dawców wsparcia publicznego. Wszyscy ci aktorzy życia gospodarczego potrzebują ekspertów w zakresie pozyskiwania/udzielania i rozliczania pomocy publicznej zgodnie ze skomplikowanymi regulacjami unijnymi. W przeciwieństwie do innych państw członkowskich zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów dopiero rośnie, a Podyplomowe Studia „Pomocy Publicznej” stanowią pierwszą w skali kraju odpowiedź na to zapotrzebowanie.
 

 Korzyści dla studenta

 
Absolwenci Podyplomowych Studiów „Pomocy publicznej” uzyskają zatem wiedzę i umiejętności niezbędne do identyfikacji pomocy publicznej, jej pozyskiwania, oceny jej zgodności z prawem unijnym, jak również jej udzielania w ramach obowiązujących reguł. Informacje przekazane „z pierwszej ręki”, przez praktyków umożliwią zapewnienie bezpieczeństwa biznesowego beneficjentów oraz rzetelności administracyjnej z punktu widzenia zgodności udzielonego wsparcia z obowiązującym prawem.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
Pracodawcy posiadający w swoim zespole pracowników mających dogłębną wiedzę na temat warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej mogą pozyskiwać środki zarówno krajowe, jak i unijne według obowiązujących przepisów prawa. Proces uzyskania pomocy publicznej, nie tylko tej indywidualnej, ale również w ramach programu pomocowego bywa bardzo długi, skomplikowany i wymagający szczegółowej wiedzy o procedurach i rozwiązaniach prawnych obowiązujących w tej sferze. Absolwenci Podyplomowych Studiów „Pomocy publicznej” zdobędą wiedzę z zakresu najnowszego orzecznictwa i interpretacji Komisji Europejskiej na temat przepisów unijnych o pomocy publicznej oraz posiadają umiejętności niezbędne do wsparcia pracodawców w tych trudnych i złożonych procedurach.