Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Sesja

Blok tematyczny, tytuł zajęć

Rodzaj zajęć

Liczba godz.

Sesja 1

 

1. Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu – Wprowadzenie

Raporty zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu (społeczne i środowiskowe

Wykład/ warsztaty

14

Sesja 2

 

2. Relacje i powiązania pomiędzy aspektami finansowymi i niefinansowymi

Wykład/ ćwiczenia

14

Sesja 3, 4, 5, 6

 

 

 

3. Stan obecny raportowania
3.1.Struktura systemu sprawozdawczości w organizacji
3.2.Osoby odpowiedzialne za raportowanie i ich kompetencje
3.3.Raporty zewnętrzne (Raport roczny)
3.4.Raporty wewnętrzne (Raporty z controlingu i rachunkowości zarządczej), nawiązanie do raportowania w łańcuchu dostaw
3.5.Zapewnienie jakości i wiarygodności raportowanych danych

Wykład/
ćwiczenia

56

Sesja 7, 8, 9

 

4. Raportowanie zintegrowane proces tworzenia sprawozdania z wartości organizacji (elementy składowe raportu podbudowane teorią i przykładami)
4.1.Wprowadzenie do wytycznych do raportowania zintegrowanego
4.2.Elementy składowe raportu – definiowanie treści raportu zintegrowanego:

  • profil organizacji i środowiska zewnętrznego – co organizacja robi i w jakim otoczeniu funkcjonuje
  • model biznesu –rozwinięty w bloku 5
  • szanse i zagrożenia
  • strategia i alokacja zasobów – dokąd zmierza organizacja, jak planuje to osiągnąć, jak mierzy swoje rezultaty
  • dokonania – w jakim stopniu organizacja osiągnęła cele strategiczne i jak wpływa to na poszczególne zasoby
  • perspektywy na przyszłość – jakie wyzwania i ryzyka czekają na organizację
  • podstawa prezentacji – w jaki sposób organizacja wybiera informacje do raportu zintegrowanego i jak dokonuje ich pomiaru

Wykład/ ćwiczenia

42

Sesja 10

5 Model biznesu jako kluczowy element treści IR
5.1.Pojęcie modelu biznesu (definicje modelu biznesu –różne ujęcia z punktu widzenia nauk o zarządzaniu, finansów itp.),
5.2.Model biznesu w sprawozdawczości organizacji – relacje w łańcuchu dostaw, kwestie pracownicze, środowiskowe
5.3.Analiza modelu biznesu wybranej spółki giełdowej

Wykład/ ćwiczenia/ warsztaty

14

Sesja 11

6 Raportowanie zintegrowane jako sposób komunikowania interesariuszom zdolności organizacji do kreowania wartości
6.1.Praktyczne aspekty raportowania
6.2.Jakość i wiarygodność raportów

  • Podstawy etyki w biznesie (i zarządzanie konfliktem)
  • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
  • Analiza wybranych (publikowanych raportów) w celu dokonania oceny sposobu komunikowania interesariuszom zdolności organizacji do kreowania wartości

Wykład/ ćwiczenia/ warsztaty

14

Sesja 12

Sesja 13

7. Raport zintegrowany w praktyce
7.1.Czy raportowanie zintegrowane wypełnia funkcję komunikowania – analiza porównawcza wybranych raportów
7.2.Zastosowanie elementów Wytycznych do raportowania przy tworzeniu raportu zintegrowanego dla fikcyjnej spółki (praca grupowa i indywidualna)

Wykład/
warsztaty

26

Sesja 14

Egzamin końcowy

 

14

Razem liczba godzin

194