Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Raport zintegrowany” : Wykładowcy
Podyplomowe Studia „Raport zintegrowany”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Gertruda Krystyna Świderska – profesor zwyczajny, biegły rewident, kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przez kilka kadencji przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów ( do 2018 r.), członek Komitetu Standarów Rachunkowości, autorka wielu podręczników i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, rachunku kosztów i controllingu.
 
Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH – specjaliści z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, rachunku kosztów, biegli rewidenci.
 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni z instytutów, katedr i zakładów SGH zajmujący się m.in. zarządzaniem strategicznym, logistyką, kapitałem ludzkim.
Wykładowcy spoza SGH:
 
Łukasz Makuch – prezes zarządu The SUSTAINERS Sp. z o.o. Od lat zaangażowany w rozwój i promocję CSR. Blisko 5 lat pracował w PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) jako Koordynator ds. CSR oraz doradca. Jest ekspertem w konkursie Dobroczyńca Roku, członkiem Jury Konkursu Verba Veritatis, koordynatorem polskiego przekładu Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opracowanych globalnie przez Global Reporting Initiative (GRI G3). Od lat doradza, jak kreować wartość przedsiębiorstw w oparciu o zrównoważony rozwój. Pracuje z największymi firmami takimi jak IKEA, Cemex, Orange, GSK, Enrst&Young, Skanska jak również z prężnie rozwijającymi się polskimi przedsiębiorstwami średniej wielkości, a także z małymi, rodzinnymi firmami i start upami. Wspiera integracje CSR z modelami biznesowymi oraz pomaga w opracowywaniu koncepcji, rozwoju i komercjalizacji produktów i usług zaangażowanych społecznie i przyjaznych środowisku.
 
Teresa Aldea – założycielka i prezes firmy Ecodea. Od przeszło 9 lat zajmuje się doradztwem, szkoleniami i badaniami w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w Polsce i Wielkiej Brytanii. Posiada doświadczenie w zarządzaniu programami CSR w korporacjach z różnych branż (m.in. usługi finansowe, telekomunikacyjne, transportowe, produkcja żywności), kierowała wieloma projektami międzynarodowymi. Pełni rolę zaufanego doradcy i towarzyszy przedsiębiorstwom podczas opracowywania i wdrażania strategii CSR, przygotowywania programów komunikacji (m.in. raportowania społecznego), a także zaangażowania interesariuszy. Przykłady ostatnich projektów: opracowanie strategii CSR oraz raportu społecznego dla Electrum, audyt weryfikujący zgodność z zasadami ONZ Global Compact dla Linklaters.
 
Marzena Strzelczak – dyrektorka generalna, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, w tym dialogu ze społecznościami lokalnymi; od 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ma bogate doświadczenie biznesowe; pracowała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym. Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.
 
Tadeusz Joniewicz – menedżer projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspert ds. raportowania społecznego, koordynuje Konkurs Raporty Społeczne organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte, posiada doświadczenie w pracy w organizacjach strażniczych. Realizował projekty dotyczące zrównoważonych łańcuchów dostaw i zarządzania ryzykiem w firmach.
 
Anna Johnson – senior manager w Zespole ds. Zarządzania Ryzykiem, Systemów i Kontroli Wewnętrznej w PwC, posiada 10-letnie doświadczenie w weryfikacji danych pozafinansowych, doradztwie w zakresie raportowania niefinansowego i zintegrowanego oraz badaniu sprawozdań finansowych (zweryfikowała ok. 30 raportów ), od 2012 r. brała udział w konsultacjach do IIRC (Międzynarodowa Rada Raportowania Zintegrowanego). Wielokrotnie prowadziła otwarte szkolenia z zakresu dyrektywy 2014/95/UE oraz Wytycznych do Raportowania Zintegrowanego. Posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług atestacyjnych danych niefinansowych przygotowanych zgodnie z wytycznymi GRI G4 oraz wcześniej GRI G3.1 oraz GRI 3 (raporty społeczne i zintegrowane), a także jedynych w Polsce weryfikacji odpowiedzianego łańcucha dostaw złota zgodnie z wymogami London Market Bullion Association oraz wypełnienia standardów Odpowiedzialnej Gry European Lotteries and Toto Association. Przez ponad 3 lata była certyfikowanym Trenerem GRI.
 
Ewa Sowińska – biegły rewident, wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, koordynuje projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, jak również raportowaniem niefinansowym, posiada doświadczenie w zakresie oceniania raportów, zajmuje się propagowaniem wiedzy, edukacją w tym zakresie.
 
Lech Dąbrowski – starszy menedżer w dziale zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego PwC. Posiada kilkunastoletnią praktykę w zakresie wdrażania i oceny systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w spółkach różnych branż oraz organizacjach sektora publicznego w Polsce i na świecie. Prowadzi również warsztaty i szkolenia w zakresie audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.
 
Dorota Sobieniecka-Kańska – dziennikarka, wykładowca, doradca public relations w wielu firmach i instytucjach m.in. Urzędzie Morskim, Akademii Morskiej, Ekolanie SA. Wykładowca PR, dyrektor biura Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (2005– 2006). Prezes zarządu wydawnictwa Baltic Press (wydawca anglojęzycznego dwumiesięcznika „Baltic Transport Journal” (2006–2009). Dyrektor Biura Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (2005–2006). Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu (2006–). Stypendystka Goethe Institut w Monachium oraz Mander College of Higher Education w Bedford (Wielka Brytania). Członek zarządów Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme przy UNESCO.
 
Piotr Dubno – prezes zarządu Excelsior Capital. Posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), tytuł MBA University of Minnesota i licencję maklera papierów wartościowych. W swojej karierze zawodowej zajmował stanowiska w zarządach spółek, zarządzając obszarami finansów, sprzedaży i marketingu i informatyki. Zasiadał także w radach nadzorczych zarówno spółek publicznych notowanych na GPW (w tym między innymi w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) jak i podmiotów prywatnych. Jest członkiem kapituły konkursu Best Annual Report oceniającego corocznie sprawozdania finansowe czołowych spółek notowanych na GPW, zasiada w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
 
Katarzyna Mróz – menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspertka ds. komunikacji i raportowania. Koordynowała prace nad budową Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu i przygotowaniem raportów społecznych w dużej grupie kapitałowej z branży energetycznej. Brała udział w pracach zespołu ds. dialogu ze społecznościami lokalnymi, współpracowała z pełnomocnikiem ds. etyki i zajmowała się koordynowaniem działań z zakresu CSR. Absolwentka Kolegium Języka Francuskiego na UW, studiów podyplomowych dotyczących PR i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie.
 
Marcin Grzybek – menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zajmuje się promocją i koordynacją konkursu związanego z raportami społecznymi.
Katarzyna Krzywicka – starszy specjalista, Zespół Działań Wizerunkowych, Obszar Komunikacji Korporacyjnej PKN ORLEN S.A.