Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzanie Biznesem Medycznym : Program
Podyplomowe Studia Zarządzanie Biznesem Medycznym
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

Blok I – Problematyka ochrony zdrowia – 20 h

 • Organizacja „ochrony zdrowia” - historia i teraźniejszość
 • Organizacja ochrony zdrowia na przykładzie wybranych krajów
 • Prawo medyczne – podstawowe regulacje i akty prawne
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych - doświadczenia polskie i modele zagraniczne
 • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej; wyzwania, możliwości i ograniczenia
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, TQM procesy decyzyjne
 • Rola, znaczenie i prawa pacjenta – ograniczenie systemu czy katalizator rozwoju?
 • EBM i HTA narzędzia obiektywizacji procesów decyzyjnych
 • IT w ochronie zdrowia
 • Polityka lekowa państwa, miejsce NFZ w relacjach przemysł farmaceutyczny świadczeniodawcy, znaczenie aptek dla systemu ochrony zdrowia

Blok II – Zarządzanie - 20 h

 • Analiza otoczenia
 • Formułowanie strategii
 • Strategia błękitnego oceanu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Realizacja strategii
 • Zarządzanie personelem, motywowanie i tworzenie zaangażowania pracowników
 • Tworzenie środowisk innowacyjnych w organizacji i zarządzanie innowacjami
 • Budowanie relacji wewnątrz organizacji – analiza klientów wewnętrznych

Blok III – Finanse przedsiębiorstwa – 15 h

 • Cele przedsiębiorstwa a równowaga finansowa
 • Decyzje finansowe a pozycja finansowa przedsiębiorstwa
 • Ocena progu rentowności a podstawowe strategie finansowe
 • Powiązanie zadań operacyjnych i długookresowych
 • Podstawy metody budżetowania przedsiębiorstwa
 • Organizacja budżetowania dystrybucji
 • Zarządzanie płynnością finansową a kapitał pracujący
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych - ocena efektywności i ryzyka
 • Kalkulacja kosztu kapitału
 • Kształtowanie struktury kapitału a wartość firmy

Blok IV – Psychologia biznesu – 30 h

 • Organizacja- misja, kultura, rozwój
 • Misja, cele i strategia w organizacji
 • Kształtowanie kultury organizacji
 • Organizacje uczące się (OU)
 • Kierowanie zmianą w organizacji
 • Zmiana w rozwoju organizacji
 • Proces i etapy zmiany
 • Uczestnicy zmian w organizacji
 • Pokonywanie oporu wobec zmian
 • Opór przed zmianami
 • Pokonywanie barier wprowadzania zmian
 • Komunikowanie zmian w organizacji
 • Ograniczanie rozmiaru stresu związanego z wprowadzaniem zmian
 • Umiejętność negocjowania jako kluczowa kompetencja członków organizacji
 • Psychologiczne fazy negocjacji – dynamika procesu
 • Negocjacje w praktyce
 • Obrona przed manipulacją

Blok V – Prawo – 30 h

 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Spółka handlowa jako forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa
 • Prawo farmaceutyczne
 • Regulacje prawne sektora farmaceutycznego
 • Wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego
 • Obrót produktami leczniczymi
 • Nadzór nad rynkiem farmaceutycznym
 • Ochrona własności przemysłowej produktów leczniczych
 • Odpowiedzialność karna na gruncie prawa farmaceutycznego
 • Własność przemysłowa
 • Patenty i wyłączność danych
 • Podstawy ochrony patentowej leków
 • SPC - dodatkowe prawa ochrony - zakres i aktualna praktyka Urzędu Patentowego
 • Porozumienie TRIPS
 • Znaki towarowe
 • Nazwy leków
 • Posługiwanie się w reklamie leków oznaczeniami chronionymi
 • Kryteria wyboru nazw leków
 • Nazwy leków a domeny internetowe
 • Wytyczne URPL w zakresie nazewnictwa leków
 • Import równoległy leków

Blok VI – Marketing – 25 h

 • Wyzwania współczesnego biznesu a działalność marketingowa firm
 • Marketing a sukces rynkowy przedsiębiorstw (analiza przypadków)
 • Źródła przewagi konkurencyjnej firm na rynku polskim
 • Koncepcja i pojęcie marketingu – wrażliwość rynkowa przedsiębiorstwa
 • Cechy marketingowej orientacji firmy (case-study)
 • Źródła krytyki i zarzuty wobec tradycyjnego marketingu
 • Współczesna rola i zadania marketingu w firmie
 • Budowanie i dostarczanie wartości dla klienta – nowe podejście do myślenia o rynku i marketingu
 • Pojęcie i cykl planowania i zarządzania marketingiem – plan marketingowy (struktura, cele)
 • Narzędzia analiz marketingowych (wskaźnikowa, SWOT, BCG, GE itp.)
 • Rola i proces budowania wiedzy rynkowej
 • Narzędzia i metody badan rynku
 • Misja, cele i strategie marketingowe – podstawowe narzędzia
 • Strategia konkurencji
 • Segmentacja i pozycjonowanie – koncepcja USP
 • Strategiczny a operacyjny marketing – Koncepcja 4P, 5P i 7P
 • Marketingowe postrzeganie produktu a polityka produktu
 • Proces i narzędzia komunikacji rynkowej
 • Polityka cen
 • Proces i metody dystrybucji towarów

Blok VII – Public relations (PR) – 20 h

 • Public Relations – podstawowe pojęcia, źródła, funkcje społeczne, podstawy psychologiczne
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • PR korporacyjny a PR produktowy
 • Wykorzystanie Internetu w PR
 • Kreowanie wizerunku osoby, firmy, produktu.
 • Komunikacja kryzysowa
 • Media Relations. Zasady współpracy ze środowiskiem dziennikarskim
 • Prawo prasowe i prawo autorskie
 • Monitoring mediów
 • Projektowanie strategii komunikacyjnych i kampanii PR oraz ich realizacja
 • Redakcja tekstów PR
 • Przygotowanie konferencji. Press kit. Biuro prasowe
 • Konferencja prasowa – symulacja
 • Organizacja imprez – events PR
 • Sponsoring. Negocjacje
 • Warsztaty medialne. Techniki wystąpień publicznych, przemawiania i prezentacji
 • Język wypowiedzi publicznej, manipulacje językowe. Sztuka prezentacji i autoprezentacji.


Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin zajęć dydaktycznych

Studia trwają 2 semestry, a ich kolejne edycje są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w lipcu następnego roku.
Zapisy przyjmowane są od kwietnia tego roku, w którym ma zostać uruchomiona dana edycja studiów.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Planowane rozpoczęcie VI edycji studiów to 25–26 października 2014 r.

Wszystkie zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele.