Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Zarządzania Miastem i Polityki Miejskiej : Program
Podyplomowe Studia Zarządzania Miastem i Polityki Miejskiej
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
​1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA MIASTEM I POLITYKI MIEJSKIEJ
1.1 Urbanizacja: teorie i przebieg procesu
1.2 Zarządzanie relacjami miasto-region
1.3 Socjologiczne aspekty zarządzania miastem i realizacji polityki miejskiej
1.4 Zarządzanie miastem w perspektywie samorządowej
1.5 Instrumenty i strategie zarządzania miastem
1.6 Praktyczne aspekty przygotowania i realizacji strategii zarządzania miastem

2. EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA MIASTEM I POLITYKI MIEJSKIEJ
2.1 Modele ekonomicznego rozwoju miasta
2.2 Ekonomika miasta jako podstawa planowania polityki miejskiej
2.3 Konkurencyjność miast: definicja, determinanty, pomiar i implikacje dla polityki
2.4 Potencjał inwestycyjny miast
2.5 Budżet i finanse miasta
2.6 Uwarunkowania budowy strategii finansowej miast: planowanie wieloletnie a roczny budżet
2.7 Marketing miasta i branding miast

3. ZARZĄDZANIE PRZESTRZENNYM ROZWOJEM MIAST
3.1 Wprowadzenie do urbanistyki
3.2 Planowanie i projektowanie krajobrazu miasta
3.3 Przygotowanie miejskiego PZP I: Modele rozwoju przestrzennego miast
3.4 Przygotowanie miejskiego PZP II: Zrównoważona urbanistyka
3.5 Przygotowanie miejskiego PZP III: Partycypacja - angażowanie inwestorów, decydentów, interesariuszy, oraz lokalnej społeczności w proces projektowy oraz planistyczny
3.6 Przygotowanie miejskiego PZP IV: Implementacja: kluczowe aspekty projektowe i realizacyjne

4. POLITYKI MIEJSKIE I KLUCZOWE ASPEKTY ICH REALIZACJI
4.1 Polityka transportowa i polityka mobilności w mieście
4.2 Polityka lokalowa - mieszkaniowa
4.3 Polityka lokalowa - najmu lokali użytkowych
4.4 Polityka oświatowa w mieście
4.5 Polityka społeczna w mieście
4.6 Polityki ekologiczne I: negatywne zjawiska klimatyczne w mieście (smog, wyspy ciepła, itp.) i sposoby przeciwdziałania im
4.7 Polityki ekologiczne II: zarządzania hałasem w mieście w świetle przepisów prawnych
4.8 Polityka zarządzania tożsamością i dziedzictwem miasta I: zasady, instrumenty i techniki
4.9 Polityka zarządzania tożsamością i dziedzictwem miasta II: ochrona zabytków i dziedzictwa na wybranych przykładach
4.10 Polityka rewitalizacji miast

5. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ POLITYKI MIEJSKIEJ I ZARZĄDZANIE MIASTEM
5.1 Polityka miejska z perspektywy mieszkańca miasta: ruchy miejskie i wpływanie na politykę miejską
5.2 Partycypacja i budżety partycypacyjne w praktyce polityki miejskiej
5.3 Kształtowanie relacji miasta z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami
5.4 Komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów w mieście
5.5 Zasady i techniki prowadzenia konsultacji społecznych